Sửa Bo Mạch Điều Hòa

Sửa Bo Mạch Điều Hòa

Bài 28 – Hệ thống cảm biến của máy và các lỗi CH01, CH12, CH44, CH45, CH47

28 Tháng Mười, 2021

Bài 28 – Hệ thống cảm biến của máy và các lỗi CH01, CH12, CH44, CH45, CH47

Bài 27 – Quạt AC trên bo dàn nóng, hư hỏng sinh bệnh gì

28 Tháng Mười, 2021

Bài 27 – Quạt AC trên bo dàn nóng, hư hỏng sinh bệnh gì

Bài 26 – Nhận biết các linh kiện của khối nguồn trên bo dàn nóng

28 Tháng Mười, 2021

Bài 26 – Nhận biết các linh kiện của khối nguồn trên bo dàn nóng

Bài 25 – Phân tích các bệnh nguồn trên bo dàn nóng và cách sửa

28 Tháng Mười, 2021

Bài 25 – Phân tích các bệnh nguồn trên bo dàn nóng và cách sửa

Bài 24 – Nguyên lý nguồn xung bo nóng, khi hỏng sinh lỗi giao tiếp

28 Tháng Mười, 2021

Bài 24 – Nguyên lý nguồn xung bo nóng, khi hỏng sinh lỗi giao tiếp

Bài 23 – Bài Test để hiểu nguyên nhân vì sao Block không khởi động hoặc khởi động được 1 đến 3 giây rối tắt

28 Tháng Mười, 2021

Bài 23 – Bài Test để hiểu nguyên nhân vì sao Block không khởi động hoặc khởi động được 1 đến 3 giây rối tắt

Bài 22 – Cách test 3 pha bằng 3 bóng đèn sợi đốt đấu hình sao

28 Tháng Mười, 2021

Bài 22 – Cách test 3 pha bằng 3 bóng đèn sợi đốt đấu hình sao

Bài 21 – Thực hành nhận biết các linh kiện trên bo dàn nóng

28 Tháng Mười, 2021

Bài 21 – Thực hành nhận biết các linh kiện trên bo dàn nóng

Bài 20 – Nguyên nhân Block khởi động được 1 đến 3 giây rồi ngắt

28 Tháng Mười, 2021

Bài 20 – Nguyên nhân Block khởi động được 1 đến 3 giây rồi ngắt

Bài 19 – Cách Test Block và nguyên nhân Block không khởi động

28 Tháng Mười, 2021

Bài 19 – Cách Test Block và nguyên nhân Block không khởi động

Bài 18 – Hư hỏng của các bộ phận trên bo dàn nóng và biểu hiện của bệnh

28 Tháng Mười, 2021

Bài 18 – Hư hỏng của các bộ phận trên bo dàn nóng và biểu hiện của bệnh

Bài 17 – Phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch bảo vệ quá áp, quá dòng, mất pha trên dàn nóng

28 Tháng Mười, 2021

Bài 17 – Phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch bảo vệ quá áp, quá dòng, mất pha trên dàn nóng

Bài 16 – Phân tích sơ đồ nguyên lý bo mạch dàn nóng LG

28 Tháng Mười, 2021

Bài 16 – Phân tích sơ đồ nguyên lý bo mạch dàn nóng LG

Bài 15 – Thực hành Test các Pan gây ra lỗi giao tiếp

28 Tháng Mười, 2021

Bài 15 – Thực hành Test các Pan gây ra lỗi giao tiếp

Bài 14 – Nhận biết các linh kiện của mạch giao tiếp trên hai bo mạch

28 Tháng Mười, 2021

Bài 14 – Nhận biết các linh kiện của mạch giao tiếp trên hai bo mạch

Bài 13 – Phân tích lỗi giao tiếp, đo dây 2 và 3 có dao động bình thường, dao động hơi thấp, dao động cao

28 Tháng Mười, 2021

Bài 13 – Phân tích lỗi giao tiếp, đo dây 2 và 3 có dao động bình thường, dao động hơi thấp, dao động cao

Bài 12 – Phân tích bệnh giao tiếp, đo dây 2 và 3 có áp bằng 0, có áp dao động thấp, có áp bằng 2,5V

28 Tháng Mười, 2021

Bài 12 – Phân tích bệnh giao tiếp, đo dây 2 và 3 có áp bằng 0, có áp dao động thấp, có áp bằng 2,5V

Bài 11 – Nguyên lý mạch giao tiếp – mạch gây ra lỗi CH05

28 Tháng Mười, 2021

Bài 11 – Nguyên lý mạch giao tiếp – mạch gây ra lỗi CH05

Bài 10 – Thực hành sửa bệnh quạt không quay hoặc quay được 1 phút, sau đó máy báo lỗi CH10

28 Tháng Mười, 2021

Bài 10 – Thực hành sửa bệnh quạt không quay hoặc quay được 1 phút, sau đó máy báo lỗi CH10

Bài 9 – Nhận biết các linh kiện của mạch điều khiển quạt DC

28 Tháng Mười, 2021

Bài 9 – Nhận biết các linh kiện của mạch điều khiển quạt DC

Bài 8 – Nguyên nhân quạt không quay và quay hết tốc độ được 1 phút thì máy báo lỗi CH10

28 Tháng Mười, 2021

Bài 8 – Nguyên nhân quạt không quay và quay hết tốc độ được 1 phút thì máy báo lỗi CH10

Bài 7 – Nguyên lý quạt DC phần 2

28 Tháng Mười, 2021

Bài 7 – Nguyên lý quạt DC phần 2

Bài 6 – Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển quạt DC và lỗi CH10

28 Tháng Mười, 2021

Bài 6 – Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển quạt DC và lỗi CH10

Bài 5 – Khối vi xử lý dàn lạnh và nguyên nhân máy không lên đèn báo và chuông

28 Tháng Mười, 2021

Bài 5 – Khối vi xử lý dàn lạnh và nguyên nhân máy không lên đèn báo và chuông

Bài 4 – Thực hành kiểm tra sửa chữa khối nguồn xung

28 Tháng Mười, 2021

Bài 4 – Thực hành kiểm tra sửa chữa khối nguồn xung

Bài 3 – Phương pháp kiểm tra khối nguồn xung trên bo dàn lạnh

28 Tháng Mười, 2021

Bài 3 – Phương pháp kiểm tra khối nguồn xung trên bo dàn lạnh

Bài 2 – Nguyên lý khối nguồn xung trên bo dàn lạnh

28 Tháng Mười, 2021

Bài 2 – Nguyên lý khối nguồn xung trên bo dàn lạnh

Bài 1 – Giới thiệu máy và cách check lỗi trên máy LG

28 Tháng Mười, 2021

Bài 1 – Giới thiệu máy và cách check lỗi trên máy LG