Sửa chữa Bo điều hòa Daikin Inverter Gas R410 và Gas R22 – SX2017

Sửa chữa Bo điều hòa Daikin Inverter Gas R410 và Gas R22 – SX2017

Bài 35 – Sửa nguồn xung dàn nóng (phần 2)

28 Tháng Mười, 2021

Bài 35 – Sửa nguồn xung dàn nóng (phần 2)

Bài 34 – Sửa khối nguồn xung dàn nóng (phần 1)

28 Tháng Mười, 2021

Bài 34 – Sửa khối nguồn xung dàn nóng (phần 1)

Bài 33 – Cách Test IC điều khiển van tiết lưu

28 Tháng Mười, 2021

Bài 33 – Cách Test IC điều khiển van tiết lưu

Bài 32 – Biểu hiện của máy khi van tiết lưu bị hỏng, bị chập

28 Tháng Mười, 2021

Bài 32 – Biểu hiện của máy khi van tiết lưu bị hỏng, bị chập

Bài 31 – Nguyên lý của Van tiết lưu

28 Tháng Mười, 2021

Bài 31 – Nguyên lý của Van tiết lưu

Bài 30 – Phương pháp dùng quạt AC thay cho quạt DC trên bo nóng Daikin Gas410 và Gas22

28 Tháng Mười, 2021

Bài 30 – Phương pháp dùng quạt AC thay cho quạt DC trên bo nóng Daikin Gas410 và Gas22

Bài 29 – Các hiện tượng quạt nóng bị thiếu điện áp điều khiển hoặc mất hồi tiếp

28 Tháng Mười, 2021

Bài 29 – Các hiện tượng quạt nóng bị thiếu điện áp điều khiển hoặc mất hồi tiếp

Bài 28 – Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển quạt DC trên dàn nóng

28 Tháng Mười, 2021

Bài 28 – Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển quạt DC trên dàn nóng

Bài 27 – Cách Test Block và nguyên nhân dẫn đến Block chạy được 1 đến 3 giây là ngắt

28 Tháng Mười, 2021

Bài 27 – Cách Test Block và nguyên nhân dẫn đến Block chạy được 1 đến 3 giây là ngắt

Bài 26 – Cách Test Block và các nguyên nhân khiến Block không khởi động

28 Tháng Mười, 2021

Bài 26 – Cách Test Block và các nguyên nhân khiến Block không khởi động

Bài 25 – Phân tích hoạt động của mạch tăng áp trên dàn nóng và các sự cố của nó gây ra

28 Tháng Mười, 2021

Bài 25 – Phân tích hoạt động của mạch tăng áp trên dàn nóng và các sự cố của nó gây ra

Bài 24 – Nhận biết các linh kiện của mạch cung cấp nguồn 300V cho khối công suất

28 Tháng Mười, 2021

Bài 24 – Nhận biết các linh kiện của mạch cung cấp nguồn 300V cho khối công suất

Bài 23 – Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch cấp nguồn 300V cho khối công suất trên Daikin Gas22 và Gas410

28 Tháng Mười, 2021

Bài 23 – Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch cấp nguồn 300V cho khối công suất trên Daikin Gas22 và Gas410

Bài 22 – Kiểm tra Vi xử lý dàn nóng – hiện tượng vi xử lý không hoạt động – đèn trên bo nóng bị tắt

28 Tháng Mười, 2021

Bài 22 – Kiểm tra Vi xử lý dàn nóng – hiện tượng vi xử lý không hoạt động – đèn trên bo nóng bị tắt...

Bài 21 – Vi xử lý trên dàn nóng – chức năng – điều kiện hoạt động – khi hỏng sẽ gây ra lỗi giao tiếp – check ra U4

28 Tháng Mười, 2021

Bài 21 – Vi xử lý trên dàn nóng – chức năng – điều kiện hoạt động – khi hỏng sẽ gây ra lỗi gi...

Bài 20 – Hiện tượng khi nguồn IC bị chập biến áp, thay IC vào lại chết – các bước sửa

28 Tháng Mười, 2021

Bài 20 – Hiện tượng khi nguồn IC bị chập biến áp, thay IC vào lại chết – các bước sửa

Bài 19 – Nguyên nhân và các bước sửa chữa nguồn xung dùng IC

28 Tháng Mười, 2021

Bài 19 – Nguyên nhân và các bước sửa chữa nguồn xung dùng IC

Bài 18 – Phương pháp kiểm tra khối nguồn để chia nhỏ bệnh

28 Tháng Mười, 2021

Bài 18 – Phương pháp kiểm tra khối nguồn để chia nhỏ bệnh

Bài 17 – Phương pháp sửa chữa nguồn xung dùng IC – MA8910 trên máy Gas 22

28 Tháng Mười, 2021

Bài 17 – Phương pháp sửa chữa nguồn xung dùng IC – MA8910 trên máy Gas 22

Bài 16 – Phân tích khối nguồn sử dụng IC trên máy Daikin Gas22

28 Tháng Mười, 2021

Bài 16 – Phân tích khối nguồn sử dụng IC trên máy Daikin Gas22

Bài 15 – Phương pháp sửa chữa khối nguồn sử dụng đèn công suất của máy Gas410

28 Tháng Mười, 2021

Bài 15 – Phương pháp sửa chữa khối nguồn sử dụng đèn công suất của máy Gas410

Bài 14 – Phương pháp kiểm tra khối nguồn dùng đèn Mosfet trên máy Gas410

28 Tháng Mười, 2021

Bài 14 – Phương pháp kiểm tra khối nguồn dùng đèn Mosfet trên máy Gas410

Bài 13 – Nguyên lý nguồn xung dùng đèn Mosfet trên máy Daikin Gas410

28 Tháng Mười, 2021

Bài 13 – Nguyên lý nguồn xung dùng đèn Mosfet trên máy Daikin Gas410

Bài 12 – Hệ thống Sensor của máy – giá trị và điện áp ở hai đầu – phương pháp kiểm tra cảm biến

28 Tháng Mười, 2021

Bài 12 – Hệ thống Sensor của máy – giá trị và điện áp ở hai đầu – phương pháp kiểm tra cảm biến

Bài 11 – Mạch điều khiển quạt lạnh DC trên máy Daikin Gas410

28 Tháng Mười, 2021

Bài 11 – Mạch điều khiển quạt lạnh DC trên máy Daikin Gas410

Bài 10 – Mạch điều khiển quạt lạnh AC trên máy Daikin Gas22

28 Tháng Mười, 2021

Bài 10 – Mạch điều khiển quạt lạnh AC trên máy Daikin Gas22

Bài 9 – Vi xử lý dàn lạnh và mạch điều khiển quạt trên máy Gas 22

28 Tháng Mười, 2021

Bài 9 – Vi xử lý dàn lạnh và mạch điều khiển quạt trên máy Gas 22

Bài 8 – Các điều kiện để vi xử lý chạy và cho máy lên nguồn

28 Tháng Mười, 2021

Bài 8 – Các điều kiện để vi xử lý chạy và cho máy lên nguồn