Sửa chữa Bo mạch Điều hòa Daikin Mono SX2017

Sửa chữa Bo mạch Điều hòa Daikin Mono SX2017

Bài 31 – Tổng kết

22 Tháng Mười, 2021

Bài 31 – Tổng kế

Bài 30 – Hệ thống Sensor (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 30 – Hệ thống Sensor (phần 2)

Bài 29 – Hệ thống Sensor (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 29 – Hệ thống Sensor (phần 1)

Bài 28 – Mô tơ vẫy (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 28 – Mô tơ vẫy (phần 2)

Bài 27 – Mô tơ vẫy (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 27 – Mô tơ vẫy (phần 1)

Bài 26 – Mạch điều khiển máy nén (phần 3)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 26 – Mạch điều khiển máy nén (phần 3)

Bài 25 – Mạch điều khiển máy nén (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 25 – Mạch điều khiển máy nén (phần 2)

Bài 24 – Mạch điều khiển máy nén (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 24 – Mạch điều khiển máy nén (phần 1)

Bài 23 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 5)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 23 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 5)

Bài 22 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 4)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 22 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 4)

Bài 21 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 3)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 21 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 3)

Bài 20 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 20 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 2)

Bài 19 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 19 – Mạch điều khiển quạt lạnh (phần 1)

Bài 18 – Điều khiển từ xa và mắt nhận (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 18 – Điều khiển từ xa và mắt nhận (phần 2)

Bài 17 – Điều khiển từ xa & mắt nhận (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 17 – Điều khiển từ xa & mắt nhận (phần 1)

Bài 16 – Kiểm tra khối Vi xử lý (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 16 – Kiểm tra khối Vi xử lý (phần 2)

Bài 15 – Kiểm tra khối vi xử lý (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 15 – Kiểm tra khối vi xử lý (phần 1)

Bài 14. Khối nguồn xung (phần 9)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 14. Khối nguồn xung (phần 9)

Bài 13. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 8)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 13. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 8)

Bài 12. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 7)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 12. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 7)

Bài 11. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 6)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 11. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 6)

Bài 10. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 5)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 10. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 5)

Bài 9. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 4)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 9. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 4)

Bài 8. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 3)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 8. Sửa chữa khối nguồn xung (phần 3)

Bài 7. Sửa chữa nguồn xung (phần 2)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 7. Sửa chữa nguồn xung (phần 2)

Bài 6. Sửa chữa nguồn xung (phần 1)

21 Tháng Mười, 2021

Bài 6. Sửa chữa nguồn xung (phần 1)

Bài 5. Phân tích chức năng của các khối

21 Tháng Mười, 2021

Bài 5. Phân tích chức năng của các khối

Bài 4. Phân tích sơ đồ khối của bo mạch

21 Tháng Mười, 2021

Bài 4. Phân tích sơ đồ khối của bo mạch