Sửa Bo mạch Điều hòa Panasonic Inverter Gas 410 – SX2017

Sửa Bo mạch Điều hòa Panasonic Inverter Gas 410 – SX2017

Bài 58 – Bài tập 4 – Giải đáp cho câu hỏi 5

27 Tháng Mười, 2021

Bài 58 – Bài tập 4 – Giải đáp cho câu hỏi 5

Bài 57 – Bài tập 3 – Giải đáp cho câu hỏi 2, 3, 4

27 Tháng Mười, 2021

Bài 57 – Bài tập 3 – Giải đáp cho câu hỏi 2, 3, 4

Bài 56 – Bài tập 2 – Giải đáp cho câu hỏi 1

27 Tháng Mười, 2021

Bài 56 – Bài tập 2 – Giải đáp cho câu hỏi 1

Bài 55 – Bài tập 1 – 5 câu hỏi liên quan đến các mạch bảo vệ quanh IC công suất

27 Tháng Mười, 2021

Bài 55 – Bài tập 1 – 5 câu hỏi liên quan đến các mạch bảo vệ quanh IC công suất

Bài 54 – Nguồn xung bo nóng 3

27 Tháng Mười, 2021

Bài 54 – Nguồn xung bo nóng 3

Bài 53 – Nguồn xung bo nóng 2

27 Tháng Mười, 2021

Bài 53 – Nguồn xung bo nóng 2

Bài 52 – Nguồn xung bo nóng 1 – khi hỏng gây ra lỗi giao tiếp – Check ra 11H

27 Tháng Mười, 2021

Bài 52 – Nguồn xung bo nóng 1 – khi hỏng gây ra lỗi giao tiếp – Check ra 11H

Bài 51 – Bên trong ic công suất biến tần

27 Tháng Mười, 2021

Bài 51 – Bên trong ic công suất biến tần

Bài 50 – Hiện tượng 4 – Block chạy 3 phút rồi ngắt, máy có báo lỗi

27 Tháng Mười, 2021

Bài 50 – Hiện tượng 4 – Block chạy 3 phút rồi ngắt, máy có báo lỗi

Bài 48 – Hiện tượng 2 – Block khởi động 1 đến 3 giây rồi ngắt

27 Tháng Mười, 2021

Bài 48 – Hiện tượng 2 – Block khởi động 1 đến 3 giây rồi ngắt

Bài 47 – Hiện tượng 1 – Bock không khởi động, máy không báo lỗi

27 Tháng Mười, 2021

Bài 47 – Hiện tượng 1 – Bock không khởi động, máy không báo lỗi

Bài 46 – Phân tích bệnh 8 – Máy chạy 3 phút báo lỗi, check ra lỗi 16H, 91F, 95F, 97F

27 Tháng Mười, 2021

Bài 46 – Phân tích bệnh 8 – Máy chạy 3 phút báo lỗi, check ra lỗi 16H, 91F, 95F, 97F

Bài 45 – Phân tích bệnh 7- Máy chạy 2 phút báo lỗi, check ra lỗi 27H, 28H, 30H

27 Tháng Mười, 2021

Bài 45 – Phân tích bệnh 7- Máy chạy 2 phút báo lỗi, check ra lỗi 27H, 28H, 30H

Bài 44 – Phân tích bệnh 6- Block không chạy, trong nhà quạt vẫn chạy không báo lỗi

27 Tháng Mười, 2021

Bài 44 – Phân tích bệnh 6 – Block không chạy, trong nhà quạt vẫn chạy không báo lỗi

Bài 43 – Phân tích bệnh 5 – máy lỗi giao tiếp, check ra lỗi 11H

27 Tháng Mười, 2021

Bài 43 – Phân tích bệnh 5 – máy lỗi giao tiếp, check ra lỗi 11H

Bài 42 – Phân tích bệnh 4 – quạt chạy hết tốc độ lại tắt lại chạy… sau 1 phút báo lỗi, check ra lỗi 19H

27 Tháng Mười, 2021

Bài 42 – Phân tích bệnh 4 – quạt chạy hết tốc độ lại tắt lại chạy… sau 1 phút báo lỗi, check ra lỗi...

Bài 41 – Phân tích bệnh 3, Quạt lạnh không chạy, check ra lỗi 19H

27 Tháng Mười, 2021

Bài 41 – Phân tích bệnh 3, Quạt lạnh không chạy, check ra lỗi 19H

Bài 40 – Phân tích bệnh 2 Máy lên nguồn báo lỗi ngay, check ra các lỗi 14H, 23H

27 Tháng Mười, 2021

Bài 40 – Phân tích bệnh 2 Máy lên nguồn báo lỗi ngay, check ra các lỗi 14H, 23H

Bài 39 – Phân tích bệnh 1 – Máy không vào điện

27 Tháng Mười, 2021

Bài 39 – Phân tích bệnh 1 – Máy không vào điện

Bài 38 – Nhìn trực quan các dạng xung điện như xung ACDET, xung điều khiển quạt bằng máy hiện sóng

27 Tháng Mười, 2021

Bài 38 – Nhìn trực quan các dạng xung điện như xung ACDET, xung điều khiển quạt bằng máy hiện sóng

Bài 37 – Chức năng của các IC nhớ trên 2 bo mạch và hiện tượng khi chúng bị lỗi

27 Tháng Mười, 2021

Bài 37 – Chức năng của các IC nhớ trên 2 bo mạch và hiện tượng khi chúng bị lỗi

Bài 36 – Bài Test xem dùng được những Block nào để thử máy

27 Tháng Mười, 2021

Bài 36 – Bài Test xem dùng được những Block nào để thử máy

Bài 35 – Hiện tượng Block chạy ngăt – Phương pháp Test 3 pha của IC

27 Tháng Mười, 2021

Bài 35 – Hiện tượng Block chạy ngăt – Phương pháp Test 3 pha của IC

Bài 34 – Thực hành tìm hiểu nguyên ngân Block không chạy hoặc chạy ngắt

27 Tháng Mười, 2021

Bài 34 – Thực hành tìm hiểu nguyên ngân Block không chạy hoặc chạy ngắt

Bài 33 – Thực hành kiểm tra các điều kiện để Block chạy và chạy duy trì

27 Tháng Mười, 2021

Bài 33 – Thực hành kiểm tra các điều kiện để Block chạy và chạy duy trì

Bài 32 – Hiện tượng của Block không chạy hoặc chạy ngắt và cách kiểm tra

27 Tháng Mười, 2021

Bài 32 – Hiện tượng của Block không chạy hoặc chạy ngắt và cách kiểm tra

Bài 31 – Các kiểm tra sửa chữa mạch bảo vệ quá dòng và bảo vệ mất pha

27 Tháng Mười, 2021

Bài 31 – Các kiểm tra sửa chữa mạch bảo vệ quá dòng và bảo vệ mất pha

Bài 30 – Phân tích và sửa chữa mạch bảo vệ quá tải – Lỗi 16H, 91F

27 Tháng Mười, 2021

Bài 30 – Phân tích và sửa chữa mạch bảo vệ quá tải – Lỗi 16H, 91F