Điều Hòa Hitachi Nội Địa Nhật RAS-J22C Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 11.000.000₫

10.000.000₫

(0)

13

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-V28B Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 12.800.000₫

11.900.000₫

(1)

31

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-W22F Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 14.500.000₫

13.700.000₫

(0)

33

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-Z40D2 Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 17.700.000₫

16.800.000₫

(1)

30

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-A22D Inverter 2 Chiều

Giá hãng: 12.400.000₫

11.500.000₫

(0)

29

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-AE22B Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 11.700.000₫

10.800.000₫

(0)

20

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-D40E2 Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 18.500.000₫

17.800.000₫

(0)

19

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-E40D2 Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 17.600.000₫

17.600.000₫

(0)

22

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-JT40G2E5 Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 21.800.000₫

20.900.000₫

(0)

23

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-JT71A2E8 Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 30.500.000₫

29.600.000₫

(1)

23

Điều Hòa Hitachi Nhật RAS-L22BE9 Inveter 2 Chiều

Giá hãng: 9.500.000₫

8.600.000₫

(0)

23

Điều Hòa Hitachi Nội Địa Nhật