Sửa chữa Bo mạch Tủ lạnh LG Inverter – SX2018

Sửa chữa Bo mạch Tủ lạnh LG Inverter – SX2018

Bài 20. Tham khảo – Bên trong IC công suất biến tần

22 Tháng Mười, 2021

Bài 20. Tham khảo – Bên trong IC công suất biến tần

Bài 19 – Vi xử lý 1 – EPROM – Phím Test block

22 Tháng Mười, 2021

Bài 19 – Vi xử lý 1 – EPROM – Phím Test bloc

Bài 18 – Phương pháp sửa mạch điều khiển Block (phần 3)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 18 – Phương pháp sửa mạch điều khiển Block (phần 3)

Bài 17 – Phương pháp sửa mạch điều khiển Block (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 17 – Phương pháp sửa mạch điều khiển Block (phần 2)

Bài 16 – Phương pháp sửa mạch điều khiển Block (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 16 – Phương pháp sửa mạch điều khiển Block (phần 1)

Bài 15 – Nguyên lý mạch điều khiển Block (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 15 – Nguyên lý mạch điều khiển Block (phần 2)

Bài 14 – Nguyên lý mạch điều khiển Block (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 14 – Nguyên lý mạch điều khiển Block (phần 1)

Bài 13 – Nguyên lý & Sửa chữa mạch phá băng

22 Tháng Mười, 2021

Bài 13 – Nguyên lý & Sửa chữa mạch phá băng

Bài 12 – Sửa chữa bệnh Quạt gió ngăn đá không chạy

22 Tháng Mười, 2021

Bài 12 – Sửa chữa bệnh Quạt gió ngăn đá không chạy

Bài 11 – Sửa chữa bệnh Đèn ngăn mát không sáng

22 Tháng Mười, 2021

Bài 11 – Sửa chữa bệnh Đèn ngăn mát không sáng

Bài 10 – Phương pháp Test lỗi trên tủ LG

22 Tháng Mười, 2021

Bài 10 – Phương pháp Test lỗi trên tủ LG

Bài 9 – Phương pháp sửa chữa khối nguồn xung (phần 4)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 9 – Phương pháp sửa chữa khối nguồn xung (phần 4)

Bài 8 – Phương pháp sửa chữa khối nguồn xung (phần 3)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 8 – Phương pháp sửa chữa khối nguồn xung (phần 3)

Bài 7 – Phương pháp sửa chữa khối nguồn xung (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 7 – Phương pháp sửa chữa khối nguồn xung (phần 2)

Bài 6 – Nguyên lý & Sửa chữa khối nguồn xung (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 6 – Nguyên lý & Sửa chữa khối nguồn xung (phần 1)

Bài 5 – Phân tích sơ đồ khối của Bo mạch

22 Tháng Mười, 2021

Bài 5 – Phân tích sơ đồ khối của Bo mạch

Bài 4 – Kiểm tra các bộ phận phần cơ (phần 3)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 4 – Kiểm tra các bộ phận phần cơ (phần 3)

Bài 3 – Kiểm tra các bộ phận phần cơ (phần 2)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 3 – Kiểm tra các bộ phận phần cơ (phần 2)

Bài 2 – Kiểm tra các chi tiết phần cơ (phần 1)

22 Tháng Mười, 2021

Bài 2 – Kiểm tra các chi tiết phần cơ (phần 1)

Bài 1 – Phân tích sơ đồ tổng quát của bo mạch tủ lạnh LG

22 Tháng Mười, 2021

Bài 1 – Phân tích sơ đồ tổng quát của bo mạch tủ lạnh LG