Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-B5200-517L-2011

Giá hãng: 46.750.000₫

45.680.000₫

(1)

33

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-B6200-620L-2011

Giá hãng: 43.500.000₫

42.700.000₫

(1)

26

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-C6200-620L-2013

Giá hãng: 53.600.000₫

52.800.000₫

(1)

36

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-G5200E-517L-2015

Giá hãng: 56.900.000₫

55.800.000₫

(0)

36

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-HW52J-520L-2018

Giá hãng: 93.500.000₫

91.800.000₫

(0)

33

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-HW52J-XN-520L-2018

Giá hãng: 88.500.000₫

87.300.000₫

(1)

36

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-HW52K-520L-2019

Giá hãng: 88.000.000₫

86.800.000₫

(0)

33

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-WX62J-X-615L-2018

Giá hãng: 110.000.000₫

108.000.000₫

(1)

36

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-WX7400G-735L-2017

Giá hãng: 120.000.000₫

115.000.000₫

(1)

29

Tủ Lạnh Hitachi Nhật R-X7300F-ZT-730L-2016

Giá hãng: 90.000.000₫

88.000.000₫

(1)

24

Tủ Lạnh Hitachi Nội Địa Nhật