Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "gas lạnh"

Gas Lạnh R32 Bestgas Ấn Độ Bình Nhỏ 3 Kg

Giá hãng: 700.000₫

560.000₫

(0)

415

Gas Lạnh R417A Ecoron Bình 11.3 Kg

Giá hãng: 2.500.000₫

2.300.000₫

(0)

255

Gas Lạnh R407C Refron Ấn Độ Bình 11.3 Kg

Giá hãng: 2.300.000₫

2.100.000₫

(0)

282

Gas Lạnh R404A Ecoron Bình 10.9 Kg

Giá hãng: 2.300.000₫

2.150.000₫

(0)

317

Gas Lạnh R410A Ecoron TQ Bình 2.8 Kg

Giá hãng: 750.000₫

670.000₫

(0)

231

Gas Lạnh R134A Floron Bình 3.2 Kg

Giá hãng: 1.000.000₫

850.000₫

(0)

236

Gas Lạnh R22 Mafron Bình 13.6 Kg

Giá hãng: 2.300.000₫

1.950.000₫

(0)

289

Gas Lạnh R290 Ecoron Bình 5 Kg

Giá hãng: 1.200.000₫

1.050.000₫

(0)

169

Gas Lạnh R290 SSB Singapore Bình 5.5 Kg

Giá hãng: 1.500.000₫

1.350.000₫

(0)

138

Gas Lạnh R290 Acool Bình 5 Kg

Giá hãng: 1.700.000₫

1.500.000₫

(0)

175

Gas Lạnh R600A Acool Lon Mini 120g

Giá hãng: 180.000₫

150.000₫

(0)

151

Gas Lạnh R600A Ecoron Bình 5 Kg

Giá hãng: 1.100.000₫

900.000₫

(0)

221

Gas Lạnh R600A Kalton Bình 6.5 Kg

Giá hãng: 1.300.000₫

1.050.000₫

(0)

229

Gas Lạnh R600A iCOOL Bình 6.5 Kg

Giá hãng: 1.400.000₫

1.150.000₫

(0)

176

Gas Lạnh R600A PVCK Bình 6.5 Kg

Giá hãng: 1.300.000₫

1.150.000₫

(0)

165

Gas Lạnh R600A SSB Bình 6.5 Kg

Giá hãng: 1.400.000₫

1.200.000₫

(0)

160

Gas Lạnh R600A Acool Bình 6.5 Kg

Giá hãng: 1.700.000₫

1.500.000₫

(0)

181

Gas Lạnh R600A Ecoron Bình 10 Kg

Giá hãng: 1.900.000₫

1.750.000₫

(0)

170

Gas Lạnh R507 Agas Bình 11.3 Kg

Giá hãng: 2.600.000₫

2.400.000₫

(0)

145

Gas Lạnh 507A Frio+ Bình 11.3 Kg

Giá hãng: 2.600.000₫

2.450.000₫

(0)

350

Gas Lạnh R507 SSB Bình 11.3 Kg

Giá hãng: 2.800.000₫

2.600.000₫

(0)

147

Gas Lạnh R507 Acool Bình 11.3 Kg

Giá hãng: 2.800.000₫

2.650.000₫

(0)

229

Gas Lạnh R507A Forane Arkema Bình 10 Kg

Giá hãng: 3.000.000₫

2.850.000₫

(0)

153

Gas Lạnh R507C PVCK Bình 11.3 Kg

Giá hãng: 3.300.000₫

3.100.000₫

(0)

190

Gas Lạnh R507C Honeywell Bình 11.3 Kg

Giá hãng: 3.400.000₫

3.250.000₫

(0)

144

Gas Lạnh R507C Chemours Freon Bình 11.35 Kg

Giá hãng: 3.500.000₫

3.300.000₫

(0)

171

Gas Lạnh R32 Ecoron Bình 3kg Trung Quốc

Giá hãng: 700.000₫

570.000₫

(0)

165