Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "gas lạnh"

Gas Lạnh R290 Entalpia Europe Bình 5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 900.000₫

850.000₫

(0)

138

Gas Lạnh R32 Ecoron Bình 9.5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.500.000₫

1.300.000₫

(0)

1008

Gas Lạnh R134A Klea Mexichem Bình 13.6Kg Chính Hãng

Giá hãng: 3.100.000₫

2.900.000₫

(0)

727

Gas Lạnh R290 Akashi Bình 5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.600.000₫

1.480.000₫

(0)

63

Gas Lạnh R600A Akashi Bình 6.5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.400.000₫

1.280.000₫

(0)

133

Gas Lạnh R507 Akashi Bình 11.3 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.500.000₫

2.380.000₫

(0)

85

Gas Lạnh R32 Akashi Bình 10 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.800.000₫

1.680.000₫

(0)

138

Gas Lạnh R407C Akashi Bình 11.3 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.100.000₫

1.950.000₫

(0)

71

Gas Lạnh R404A Akashi Bình 10.9 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.100.000₫

1.980.000₫

(0)

133

Gas Lạnh R410a Akashi Bình 11.3 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.000.000₫

1.880.000₫

(0)

91

Gas Lạnh R134A Akashi Bình 13.6 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.400.000₫

2.280.000₫

(0)

93

Gas Lạnh R22 Akashi Bình 13.6 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.800.000₫

1.680.000₫

(0)

134