Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "gas lạnh"

Gas Lạnh R410A Kamifron Bình 11.3 Kg Xuất Xứ Ấn Độ

Giá hãng: 2.000.000₫

1.880.000₫

(0)

16

Gas Lạnh R22 Kamifron Bình 13.6 Kg – 22.7 Kg Trung Quốc

Giá hãng: 1.700.000₫

1.580.000₫

(0)

14

Gas Lạnh R22 Kamifron Bình 13.6 Kg – 22.7 Kg Ấn Độ

Giá hãng: 1.900.000₫

1.780.000₫

(0)

17

Gas Lạnh R134A Kamifron Bình 13.6 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.500.000₫

2.380.000₫

(0)

14

Gas lạnh R407C Kamifron Bình 11.3 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.900.000₫

1.780.000₫

(0)

12

Gas Lạnh R404A Kamifron Bình 10.9 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.700.000₫

1.580.000₫

(0)

11

Gas Lạnh R32 Kamifron Bình 3KG – 9.5KG Chính Hãng

Giá hãng: 1.500.000₫

1.380.000₫

(0)

11

Gas Lạnh R32 Iceloong Bình 9.5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.280.000₫

1.150.000₫

(0)

20

Gas Lạnh R417A Ecoron Bình 11.3 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.500.000₫

2.300.000₫

(0)

441

Gas Lạnh R407C Refron Ấn Độ Bình 11.3 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.300.000₫

2.100.000₫

(0)

568

Gas Lạnh R404A Ecoron Bình 10.9 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.300.000₫

2.150.000₫

(0)

616

Gas Lạnh R410A Ecoron TQ Bình 2.8 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 750.000₫

670.000₫

(0)

360

Gas Lạnh R134A Floron Bình 3.2 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.000.000₫

850.000₫

(0)

435

Gas Lạnh R22 Mafron Bình 13.6 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 2.300.000₫

1.950.000₫

(0)

408

Gas Lạnh R290 Ecoron Bình 5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.200.000₫

1.050.000₫

(0)

252

Gas Lạnh R290 SSB Singapore Bình 5.5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.500.000₫

1.350.000₫

(0)

260

Gas Lạnh R290 Acool Bình 5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.700.000₫

1.500.000₫

(0)

249

Gas Lạnh R600A Acool Lon Mini 120g Chính Hãng

Giá hãng: 180.000₫

150.000₫

(0)

342

Gas Lạnh R600A Ecoron Bình 5 Kg Chính Hãng

Giá hãng: 1.100.000₫

900.000₫

(0)

379